Vízia 

Mobirise

Definícia územia Kalvárie

Zachovanie duchovného, kultúrneho a prírodného dedičstva je pre nás základnou motiváciou.

Sakrálna časť Kalvárie je najdôležitejším urbanisticko-krajinným prvkom celého územia. Dáva mu identitu
a meno. Záchrana tohto územia je podľa architektov
a urbanistov najdôležitejšou časťou. V neposlednom rade sa iniciatíva zameriava aj na doriešenie rekreačnej a oddychovej funkcie širšieho územia. 

Mobirise

ref: Park vo voľnej krajine

Kalvársky kopec

by sa raz mohol stať ešte vyhľadávanejším miestom pre oddych a relax. Úvaha nad koncepciou rozvoja tohto územia je preto namieste. Výhliadková veža, vychádzkové trasy, posedenie a mnoho ďalších doplnkov by mohlo spestriť ponuku voľnočasových aktivít. Finálne stvárenie by mohlo ukázať participatívne plánovanie alebo urbanisticko-krajinárska súťaž. 

kontakt
ruzomberok.kalvaria2021@gmail.com

© Copyright 2021 Iniciatíva za záchranu ružomberskej Kalvárie.
Všetky práva vyhradené.

Made with Mobirise ‌

HTML Website Creator